Służba zdrowia

 

Zasady Lean Management od lat i z ogromnym powodzeniem wdrażane są w placówkach służby zdrowia na całym świecie. Celem optymalizacji służby zdrowia według metody Lean Management jest redukcja kosztów i kompleksowa poprawa jakości oferowanych usług w każdym z obszarów funkcjonowania jednostki.

 

Metodologia pracy oparta jest na sprawdzonych narzędziach takich jak mapowanie procesu, następnie analiza w oparciu między innymi o dane statystyczne i w rezultacie testowanie potencjalnych rozwiązań, ich wdrożenie oraz stały monitoring ich realizacji.

 

Z uwagi na swoją specyfikę i złożoność operacyjną, wdrożenie Lean Management
w służbie zdrowia jest doskonałym rozwiązaniem, które pomoże podnieść efektywność prowadzonej przez Państwa jednostki. To z kolei, bez wątpienia przełoży się na poprawę komfortu pracy i wzrost zadowolenia po stronie Pacjenta.

 

Korzyści jakie płyną z wdrożenia zasad Lean Management w służbie zdrowia to:

  • Optymalne planowanie zasobów ludzkich

  • Zarządzanie zapasami

  • Optymalizacja wykorzystania sal zabiegowych

  • System zarządzania operacyjnego, którego celem jest skuteczna i efektywna koordynacja codziennymi zdarzeniami

  • Szybsza i bardziej sprawna obsługa

  • Optymalizacja „przejścia” pacjenta przez wymagane punkty konsultacji i zabiegowe

  • Krótki czas oczekiwania na usługę

  • Poprawa komunikacji pomiędzy jednostką a Pacjentem

  • Bardziej przejrzyste procesy i bardziej efektywna praca personelu medycznego

  • Poprawa jakości i bezpieczeństwa oferowanych usług

 

W razie pytań prosimy o kontakt.