Produkcja

 

Nasze podejście w zakresie optymalizacji procesów produkcyjnych opiera się na metodologii Lean Manufacturing. W ramach naszej oferty proponujemy Państwu przeprowadzenie oceny stanu bieżącego pod kątem efektywności procesów i dojrzałości Lean, która stanowi podstawę do przygotowania projektu wdrożeniowego szytego na miarę Państwa potrzeb i warunków funkcjonowania.  

 

W ramach oferty znajduje się:
 

1) Propozycja planu wdrożenia optymalizacji procesów produkcyjnych

  

2) Prowadzenie warsztatów z zakresu, m.in:

- rozpoznanie strat w procesie wg filozofii Lean;

- SMED - skracanie czasu przezbrojenia;

- TPM - efektywne zarządzanie parkiem maszynowym;

- Wdrażanie przepływu na produkcji (Kanban, optymalizacja poziomu zapasów KAIZEN

- warsztaty ukierunkowane na realizację celu (wzrost wydajności, oszczędność
w procesieoptymalizacja przepływu linii produkcyjnej, lepsze wykorzystanie przestrzeni,
ograniczenie transportu, przenoszenia, PPS, itp.)

 

3) System Zarządzania Operacyjnego

- ukierunkowane na utrzymanie efektów warsztatów, podnoszenie wydajności
i efektywności procesu poprzez ciągłe doskonalenie