Wybrane projekty


Branża: infrastruktura drogowa

 • Wsparcie korporacyjne w zakresie Lean Management dla spółek Grupy
  z wykorzystaniem metodologii 20 Kluczy

 • Prowadzenie szkoleń i coaching pracowników oraz kadry menadżerskiej

 • Wsparcie przy wdrożeniu wskaźników KPI 

Branża: producent materiałów ogniotrwałych

 • Koordynacja projektu optymalizacji łańcucha dostaw w ramach Grupy
  (redukcja zapasów na poziomie 35%)

 • Wdrażanie Lean we wszystkich liniach biznesowych w Polsce

 • Koordynacja wdrożenia wskaźników we wszystkich zakładach produkcyjnych
  w Polsce

 • Koordynacja i wspieranie inicjatyw kaizen

 • Wspieranie kierowników operacyjnych w zakresie zarządzania zmianą

 • Prowadzenie szkoleń z zakresu Lean Manufacturing oraz praktycznego
  rozwiązywania problemów (PPS) na poziomie lokalnym i korporacyjnym

 • Praca na projektach z wykorzystaniem zestawu narzędzi Six Sigma

Branża: Aparatura elektryczna

 • KAIZEN montaż - wyniki: produktywność +30%, WIP -50%, Zapasy -40%

 • SMED - wyniki: redukcja czasu przezbrojeń o 70%

 • Wzrost wydajności magazynu o 30% wyrażony ilością linii realizowanych
  w jednostce czasu

 • Reorganizacja magazynu - w efekcie osiągnięta poprawa wydajności o 15%

 • Redukcja zapasów o 15%

Branża: Pozostałe

 • Produkcja: wzrost wydajności o 10%, ograniczenie zużycia energii
  i mediów o 300 000 PLN w skali roku

 • Sprzedaż: wzrost wydajności działu sprzedaży o 20% w oparciu o nowych odbiorców

 • Realizacja 132% oszczędności w stosunku do założonego celu

 • Wprowadzenie wskaźnika OEE