Administracja

 

Skuteczne zarządzanie procesami administracyjnymi polega na kontroli odchyleń procesu, które wynikają z jego ograniczonej przewidywalności. Punktem wyjścia jest prawidłowa definicja procesu, następnie jego standaryzacja i stopniowa stabilizacja. Niezbędnym w zarządzaniu procesem administracyjnym jest śledzenie jego realizacji w oparciu o wskaźniki.
Umiejętnie dobrane wskaźniki są zaś kluczem do tego by zbierane w ten sposób informacje stanowiły impuls do ciągłego doskonalenia.

 

W ramach naszych usług oferujemy:

  • Mapowanie procesów administracyjnych;

  • Identyfikacja strat oraz źródeł odchyleń;

  • Koordynacja działań zmierzających do eliminacji strat i stabilizacji odchyleń;

  • Wsparcie w budowaniu siatki wskaźników ukierunkowanych na optymalizację operacyjną;

  • Coaching pracowników w tym kadry menedżerskiej w zarządzaniu wg filozofii Lean

  • System Zarządzania Operacyjnego – ukierunkowane na utrzymanie efektów warsztatów, podnoszenie wydajności i efektywności procesu poprzez ciągłe doskonalenie

 

W razie pytań zapraszamy do kontaktu